Ngành phân bón phải bỏ bớt khâu trung gian

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối mặt hàng phân bón giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020.

Theo đó, ước tính ngành phân bón cần đến 50.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2011-2020 để phát triển sản xuất, xây dựng hệ thống phân phối và bảo đảm cung ứng kịp thời phân bón cho nông dân với giá hợp lý, bảo đảm ổn định thị trường, không để xảy ra sốt hàng.

Quy hoạch yêu cầu khẩn trương xây dựng trung tâm phân phối tại các vùng miền nhằm xóa bỏ bớt các cấp trung gian

Bài viết liên quan