Nếu hàng bị lỗi do kỹ thuật của Công ty thì Công ty sẽ thu hồi lại hàng, chịu mọi chi phí vận chuyển và hoàn trả lại tiền hàng