Khu vực miền đông nam bộ nhận hàng trong vòng 2 đến 3 ngày, khu vực miền bắc nhận hàng trong vòng 4 đến 5 ngày và giao qua đường bưu điện