Là loại phân NPK thông dụng, bón vào thời kỳ đầu cho các loại cây trồng hoặc vườn cây sau khi thu hoạch. Phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản.

CÔNG DỤNG :

– Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế.

– Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh.

– Tăng năng suất, chất lượng nông sản và độ phì đất.

– Giảm ô nhiễm nguồn đất và nước, bảo vệ môi trường sinh thái.

THÀNH PHẦN:

– Đa lượng: N 20%, P2O5 20%, K2O 15%.

– Trung lượng: CaO 300ppm, S 200ppm, MgO 200ppm, SiO2 400ppm.

– Vi lượng: ≥ 40 ppm (Cu, Fe, Zn, Mn, B, Mo, Cl,…).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

– Cây lương thực: 150 – 250kg/ha.

– Cây hoa màu: 100 – 300 kg/ha.

– Cây ăn trái: 1 – 3 kg/cây.

– Cây công nghiệp ngắn ngày: 200 – 300 kg/ha.

– Cây công nghiệp dài ngày: 300 – 500 kg/ha.