Là loại phân NPK thông dụng, dùng bón lót, bón thúc thích hợp cho các loại cây trồng.

CÔNG DỤNG :

– Dùng bón lót, bón thúc cho các loại cây trồng.

– Giúp cứng cây, đầy lá, hạn chế đổ ngã, hạn chế sâu bệnh.

– Tăng năng suất cây trồng, nâng cao chất lượng nông sản.

THÀNH PHẦN :

– Đa lượng: N 16%, P2O5 16%, K2O 8%.

– Trung lượng: CaO 300ppm, S 200ppm, MgO 200ppm, SiO2 400ppm.

– Vi lượng: ≥ 40 ppm (Cu, Fe, Zn, Mn, B, Mo, Cl,…).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

– Cây lương thực: 150 – 250kg/ha.

– Cây hoa màu: 100 – 300 kg/ha.

– Cây ăn trái: 1 – 3 kg/cây.

– Cây công nghiệp ngắn ngày: 200 – 300 kg/ha.

– Cây công nghiệp dài ngày: 300 – 500 kg/ha.