Phân NPK 20-5-5+13S+TE _ Dùng cho mùa mưa và mùa khô

Liên hệ

Danh mục: