Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hotline: 0918 359 918

Kinh Doanh

Bản đồ

NPK 20.20.15.0.5S + TE

 

 

CÔNG DỤNG :

 

Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế.

 

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh.

 

- Tăng năng suất, chất lượng nông sản và độ phì đất.

 

- Giảm ô nhiễm nguồn đất và nước, bảo vệ môi trường sinh thái.

 

THÀNH PHẦN:

 

- Đa lượng: N 20%, P2O5 20%, K2O 15%, S 0.5%

 

- Trung lượng: CaO 300ppm, S 200ppm, MgO 200ppm, SiO2 400ppm.

 

- Vi lượng: ≥ 40 ppm (Cu, Fe, Zn, Mn, B, Mo, Cl,…).

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 

- Cây lương thực: 150 – 250kg/ha.

 

- Cây hoa màu: 100 – 300 kg/ha.

 

- Cây ăn trái: 1 – 3 kg/cây.

 

- Cây công nghiệp ngắn ngày: 200 – 300 kg/ha.

 

- Cây công nghiệp dài ngày: 300 – 500 kg/ha.