Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hotline: 0918 359 918

Kinh Doanh

Bản đồ

NPK 16.16.8.3S + TE

 

bn

 

CÔNG DỤNG :

 

- Dùng bón lót, bón thúc cho các loại cây trồng.

 

- Giúp cứng cây, đầy lá, hạn chế đổ ngã, hạn chế sâu bệnh.

 

- Tăng năng suất cây trồng, nâng cao chất lượng nông sản.

 

THÀNH PHẦN :

 

- Đa lượng: N 16%, P2O5 16%, K2O 8%, S 3%.

 

- Trung lượng: CaO 300ppm, S 200ppm, MgO 200ppm, SiO2 400ppm.

 

- Vi lượng: ≥ 40 ppm (Cu, Fe, Zn, Mn, B, Mo, Cl,…).

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

 

- Cây lương thực: 150 – 250kg/ha.

 

- Cây hoa màu: 100 – 300 kg/ha.

 

- Cây ăn trái: 1 – 3 kg/cây.

 

- Cây công nghiệp ngắn ngày: 200 – 300 kg/ha.

 

- Cây công nghiệp dài ngày: 300 – 500 kg/ha.